Clientondersteuner WLZ

Een cliëntondersteuner ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Graag denk ik met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Als cliëntondersteuner … Meer lezenClientondersteuner WLZ

Hoe het werkt

In een eerste gesprek analyseren we samen met u de situatie. Op basis van die analyse formuleren we de hulpvraag, die we in een tweede gesprek aan u voorleggen. Pas als de hulpvraag helemaal helder is gaan we voor u aan de slag. Als de regeltaken zijn verricht en aan de hulpvraag is beantwoord, vindt er een … Meer lezenHoe het werkt

Hoe het werkt

In een eerste gesprek analyseren we samen met u de situatie. Op basis van die analyse formuleren we de hulpvraag, die we in een tweede gesprek aan u voorleggen. Pas als de hulpvraag helemaal helder is gaan we voor u aan de slag. Als de regeltaken zijn verricht en aan de hulpvraag is beantwoord, vindt er een … Meer lezenHoe het werkt

De mantelzorgmakelaar neemt regeltaken van u over:

aanvragen en regelen van zorg bemiddelen bij de werkgever over de afstemming werk en zorg onderhouden van contact met uitkerende instanties aanvragen van indicaties bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) aanvragen van een Persoonsgebonden Budget (PGB) organiseren van persoonlijke hulp op maat (vervoer,opvang,woningaanpassing) informeren op het gebied van wet- en regelgeving opstellen van bezwaarschriften

Zorgt u voor een ander?

Een mantelzorger zorgt voor iemand die daar zelf niet, of niet meer, toe in staat is. Dat kan zijn door een handicap of door gebreken die ontstaan op latere leeftijd. Als u zelf mantelzorger bent, vindt u het waarschijnlijk vanzelfsprekend dat u die zorg op u neemt. Wie moet het anders doen? Maar dan weet … Meer lezenZorgt u voor een ander?

Geen kosten

Woont u in de gemeente Bernheze dan maakt u gratis gebruik van de diensten van mantelzorgmakelaar Margo van den Berg. Deze gemeente betaalt de mantelzorgmakelaar vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De kosten van de mantelzorgmakelaar worden vergoed door vrijwel alle aanvullende verzekeringen van: Univé VGZ Trias Collectief Zorgzaam IAK Menzis PMA Salland Energiek IZZ Hollandzorg … Meer lezenGeen kosten

Mantelzorgmakelaar in Noord-Brabant

Margo van den Berg is mantelzorgmakelaar in Noord-Brabant. ‘Mantelzorgmakelaars zijn professionals op het gebied van de zorg. Wij kennen de wet- en regelgeving. En we weten bij welke instantie we moeten aankloppen, voor ondersteuning aan iemand waar u voor zorgt. We nemen u de hele papierwinkel uit handen en zorgen ervoor, dat de juiste hulp op … Meer lezenMantelzorgmakelaar in Noord-Brabant

Welke gemeente volgt?

Wij helpen ook in andere gemeenten graag mantelzorgers uit de zorg, door tijdrovende en soms ergerniswekkende regeltaken van hen over te nemen. Het kostenplaatje is eenvoudig. Wij werken op basis van daadwerkelijk ingezette uren.

Mantelzorgondersteuning door de gemeente

Gemeenten hebben vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de taak om te zorgen voor mantelzorgondersteuning. Maak uw wensen kenbaar bij uw gemeente. Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 ook verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden. Dit kan iemand zijn uit het informele circuit, maar soms is professionele ondersteuning nodig. Als zelfstandig werkende Mantelzorgmakelaars zijn … Meer lezenMantelzorgondersteuning door de gemeente