Zorgt u voor een ander?

Een mantelzorger zorgt voor iemand die daar zelf niet, of niet meer, toe in staat is. Dat kan zijn door een handicap of door gebreken die ontstaan op latere leeftijd. Als u zelf mantelzorger bent, vindt u het waarschijnlijk vanzelfsprekend dat u die zorg op u neemt. Wie moet het anders doen? Maar dan weet … Meer lezenZorgt u voor een ander?