Mantelzorgmakelaar in Noord-Brabant

Margo van den Berg is mantelzorgmakelaar in Noord-Brabant.

‘Mantelzorgmakelaars zijn professionals op het gebied van de zorg. Wij kennen de wet- en regelgeving. En we weten bij welke instantie we moeten aankloppen, voor ondersteuning aan iemand waar u voor zorgt.

We nemen u de hele papierwinkel uit handen en zorgen ervoor, dat de juiste hulp op de juiste plek komt. Dat kan om verpleging of verzorging gaan, maar ook om hulpmiddelen of aangepaste voorzieningen.’

WAARNEMING TIJDENS VAKANTIE
Voor onafhankelijke clientondersteuning WLZ:
Heeft u een indicatie voor de WLZ? Neem dan contact op met ons algemene telefoonnummer:  06-51079985 of stuur een e-mail naar het algemene mailadres: info@onafhankelijkeclientondersteuner.nl
Voor Mantzorgondersteuning:
Heeft u dringende vragen die niet kunnen wachten dan kunt u:
-tot en met 6 augustus contact opnemen met : Corien van der Plas info@zorgadviesvandeplas.nl  of telefoonnummer; 06-10452708
-tussen 6 augustus t/m 16 augustus met : Erna van den Elsen   ernavdelsen@ziggo.nl  of telefoonnummer; 06-36304503
-tussen 16 augustus t/m 23 augustus met : Erica van Schijndel erica@az-aanvullendezorg.nl of telefoonnummer; 06-24699891.