• Mantelzorgmakelaar in Noord-Brabant

  Margo van den Berg is mantelzorgmakelaar in Noord-Brabant.

  ‘Mantelzorgmakelaars zijn professionals op het gebied van de zorg. Wij kennen de wet- en regelgeving. En we weten bij welke instantie we moeten aankloppen, voor ondersteuning aan iemand waar u voor zorgt.

  We nemen u de hele papierwinkel uit handen en zorgen ervoor, dat de juiste hulp op de juiste plek komt. Dat kan om verpleging of verzorging gaan, maar ook om hulpmiddelen of aangepaste voorzieningen.’

 • Zorgt u voor een ander?

  Een mantelzorger zorgt voor iemand die daar zelf niet, of niet meer, toe in staat is. Dat kan zijn door een handicap of door gebreken die ontstaan op latere leeftijd.

  Als u zelf mantelzorger bent, vindt u het waarschijnlijk vanzelfsprekend dat u die zorg op u neemt. Wie moet het anders doen?
  Maar dan weet u ook, dat het vaak een hoop energie kost en dat de emotionele druk hoog kan zijn. Niet alleen als het om de directe zorgtaken gaat, maar ook wanneer u te maken krijgt met instanties en wettelijke regelingen in verband met het aanvragen van speciale voorzieningen of een indicatiestelling. U krijgt vaak het gevoel dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd. In zo’n situatie schakelt u de mantelzorgmakelaar in.

 • De mantelzorgmakelaar neemt regeltaken van u over:
  • aanvragen en regelen van zorg
  • bemiddelen bij de werkgever over de afstemming werk en zorg
  • onderhouden van contact met uitkerende instanties
  • aanvragen van indicaties bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
  • aanvragen van een Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • organiseren van persoonlijke hulp op maat (vervoer,opvang,woningaanpassing)
  • informeren op het gebied van wet- en regelgeving
  • opstellen van bezwaarschriften
 • Hoe het werkt

  In een eerste gesprek analyseren we samen met u de situatie. Op basis van die analyse formuleren we de hulpvraag, die we in een tweede gesprek aan u voorleggen. Pas als de hulpvraag helemaal helder is gaan we voor u aan de slag.

  Als de regeltaken zijn verricht en aan de hulpvraag is beantwoord, vindt er een evaluatie plaats.