Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Het doel van de WMO is, dat iedereen kan meedoen aan de samenleving. Maar meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ouderdom, een handicap, een moeilijke thuissituatie of een minder florissant sociaal-economisch milieu, kunnen deelname aan de samenleving behoorlijk in de weg staan.

De WMO wordt uitgevoerd door de gemeenten. In de WMO, die in 2007 is ingevoerd, is een deel van de wetgeving opgenomen, die daarvoor was ondergebracht in de AWBZ.