De mantelzorgmakelaar neemt regeltaken van u over:

aanvragen en regelen van zorg bemiddelen bij de werkgever over de afstemming werk en zorg onderhouden van contact met uitkerende instanties aanvragen van indicaties bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) aanvragen van een Persoonsgebonden Budget (PGB) organiseren van persoonlijke hulp op maat (vervoer,opvang,woningaanpassing) informeren op het gebied van wet- en regelgeving opstellen van bezwaarschriften