Welke gemeente volgt?

Wij helpen ook in andere gemeenten graag mantelzorgers uit de zorg, door tijdrovende en soms ergerniswekkende regeltaken van hen over te nemen. Het kostenplaatje is eenvoudig. Wij werken op basis van daadwerkelijk ingezette uren.