De mantelzorgmakelaar neemt regeltaken van u over:

  • aanvragen en regelen van zorg
  • bemiddelen bij de werkgever over de afstemming werk en zorg
  • onderhouden van contact met uitkerende instanties
  • aanvragen van indicaties bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
  • aanvragen van een Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • organiseren van persoonlijke hulp op maat (vervoer,opvang,woningaanpassing)
  • informeren op het gebied van wet- en regelgeving
  • opstellen van bezwaarschriften