Mantelzorgondersteuning door de gemeente

Gemeenten hebben vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de taak om te zorgen voor mantelzorgondersteuning. Maak uw wensen kenbaar bij uw gemeente.
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 ook verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden. Dit kan iemand zijn uit het informele circuit, maar soms is professionele ondersteuning nodig.
Als zelfstandig werkende Mantelzorgmakelaars zijn wij onafhankelijk daarom kunnen wij ook als onafhankelijke cliëntondersteuner worden ingezet. Vraag uw gemeente naar de mogelijkheden .