• Mantelzorgmakelaar

  De spin in het web

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning

  Het doel van de WMO is, dat iedereen kan meedoen aan de samenleving. Maar meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ouderdom, een handicap, een moeilijke thuissituatie of een minder florissant sociaal-economisch milieu, kunnen deelname aan de samenleving behoorlijk in de weg staan.

  De WMO wordt uitgevoerd door de gemeenten. In de WMO, die in 2007 is ingevoerd, is een deel van de wetgeving opgenomen, die daarvoor was ondergebracht in de AWBZ.

 • Mantelzorgondersteuning door de gemeente

  Gemeenten hebben vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de taak om te zorgen voor mantelzorgondersteuning. Maak uw wensen kenbaar bij uw gemeente.
  Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 ook verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden. Dit kan iemand zijn uit het informele circuit, maar soms is professionele ondersteuning nodig.
  Als zelfstandig werkende Mantelzorgmakelaars zijn wij onafhankelijk daarom kunnen wij ook als onafhankelijke cliëntondersteuner worden ingezet. Vraag uw gemeente naar de mogelijkheden .

 • WMO en Brabantse gemeenten

  In Brabant is 21% van de mensen mantelzorger. Dat blijkt uit een onderzoek van de provincie Noord-Brabant. Dat zijn er gemiddeld veel meer dan in de rest van Nederland. Juist in Brabant moet er daarom extra aandacht zijn voor mensen, die vaak over een lange periode behoorlijke lichamelijke en geestelijke inspanningen leveren.
  Bernheze is de eerste gemeente in Brabant die deze aandacht omzet in daadkracht. Zij zien de noodzaak van gerichte ondersteuning aan mantelzorgers en hadden van  2008 t/m 2020 een contract met mantelzorgmakelaar Margo van den Berg.

 • Welke gemeente volgt?

  Wij helpen ook in andere gemeenten graag mantelzorgers uit de zorg, door tijdrovende en soms ergerniswekkende regeltaken van hen over te nemen. Het kostenplaatje is eenvoudig. Wij werken op basis van daadwerkelijk ingezette uren.