Clientondersteuner WLZ

Een cliëntondersteuner ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Graag denk ik met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Als cliëntondersteuner sta ik naast u, denk met u mee (los van alle partijen) en betrek waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. Als cliëntondersteuner ken ik het zorgaanbod in uw buurt.

Onafhankelijk
Sinds 2005 is de marktwerking van kracht in de zorg. Iedere organisatie heeft daarbij zijn eigen belangen. Maar ook u als cliënt, mantelzorger of zorgvrager heeft uw eigen belangen. En die kunnen wel eens haaks staan op de belangen van een zorgorganisatie.
De Wet langdurige zorg (WLZ) geeft u de mogelijkheid om een onafhankelijke cliëntondersteuner naast u te hebben die samen met u kijkt naar uw belangen en wensen bij het organiseren van de zorg.