Zorgt u voor een ander?

Een mantelzorger zorgt voor iemand die daar zelf niet, of niet meer, toe in staat is. Dat kan zijn door een handicap of door gebreken die ontstaan op latere leeftijd.

Als u zelf mantelzorger bent, vindt u het waarschijnlijk vanzelfsprekend dat u die zorg op u neemt. Wie moet het anders doen?
Maar dan weet u ook, dat het vaak een hoop energie kost en dat de emotionele druk hoog kan zijn. Niet alleen als het om de directe zorgtaken gaat, maar ook wanneer u te maken krijgt met instanties en wettelijke regelingen in verband met het aanvragen van speciale voorzieningen of een indicatiestelling. U krijgt vaak het gevoel dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd. In zo’n situatie schakelt u de mantelzorgmakelaar in.